Ostatnia aktualizacja strony: 07.04.2021, 13:41

Radca prawny

Radca prawny

adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10, III piętro, pok.304

telefon: 76 756 46 12

 

kompetencje: - opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych przygotowanych do wydania w Zarządzie Dróg Miejskich projekty umów i parafuje wydane akty oraz umowy - udziela opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa - pełni nadzór nad egzekucją należności ZDM - uczestniczy w rokowaniach dotyczących umów i w charakterze pełnomocnika przed organami orzekającymi - informuje dyrektora ZDM o zmianach w stanie prawnym, dotyczących działalności jednostki oraz o uchybieniach w działalności ZDM w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

Metadane

Data publikacji : 13.11.2007
Data modyfikacji : 29.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2021 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL