Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Radca prawny

Radca prawny

adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10, III piętro, pok.306

telefon: 76 756 46 09

 

kompetencje: - opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych przygotowanych do wydania w Zarządzie Dróg Miejskich projekty umów i parafuje wydane akty oraz umowy - udziela opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa - pełni nadzór nad egzekucją należności ZDM - uczestniczy w rokowaniach dotyczących umów i w charakterze pełnomocnika przed organami orzekającymi - informuje dyrektora ZDM o zmianach w stanie prawnym, dotyczących działalności jednostki oraz o uchybieniach w działalności ZDM w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

Metadane

Data publikacji : 13.11.2007
Data modyfikacji : 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL