Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Z-ca dyrektora, główna księgowa, kierownik działu budżetowo-administracyjnego Karina Grobelny

Z-ca dyrektora, główna księgowa, kierownik działu budżetowo-administracyjnego,

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul.  Wojska Polskiego 10, I piętro, pok. 107

telefon: 76 756 46 03

email: grobelny@zdm.legnica.eu

kompetencje:

 

- ponosi odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości jednostki (wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych stosownie do udzielonych pełnomocnictw, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza stanu i wyniku finansowego);

- odpowiada za kontrolę: prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników, kontrolę następną pod względem formalno-rachunkowym umów, faktur i innych dokumentów, które zatwierdza do wypłaty)

- prowadzi nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych oraz prawidłowością rozliczeń podatkowych;

- sporządza sprawozdania finansowe według określonych przepisów prawa (w tym: ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego);

- przygotowuje sprawozdania i raporty wg. bieżących potrzeb oraz dla instytucji i organów zewnętrznych;

- pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu Budżetowo - Administracyjnego (sprawy organizacyjne, księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, Strefa Płatnego Parkowania, egzekucja administracyjna, usuwanie skutków powypadkowych itd.)

Metadane

Data publikacji : 15.02.2011
Data modyfikacji : 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL