Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Inspektor administracyjny

Inspektor administracyjny

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul.  Wojska Polskiego 10, III piętro, pok.306

telefon: 76 756 46 08

email: pacholec@zdm.legnica.eu

kompetencje

- usuwanie pojazdów w trybie art 50a PRD (przeprowadzanie oględzin w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej, występowanie do SM, Ref. Komunikacji lub CEPIK o wskazanie właściciela pojazdu, zgłoszenie potrzeby usunięcia pojazdu, zlecenia demontażu pojazdu, prowadzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych dotyczących usuwania pojazdów zgodnie z art. 50a PRD dla UM);

- sporządzanie dokumentów potwierdzających likwidację pojazdów, które przeszły na własność gminy Legnica;

- prowadzenie całości spraw dotyczących usuwania skutków powypadkowych (sprawdzenie w UFG potwierdzenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty do sprawcy kolizji, zgłoszenie szkody, monitorowanie wpłat od firm ubezpieczeniowych oraz sprawców wypadków);

- współpraca z ubezpieczycielami w zakresie kosztów dot. usuwania skutków powypadkowych (zgłoszenia roszczeń, przekazywanie dokumentacji, monitorowanie wpłat);

 

- nadzór nad utrzymaniem tablic z nazwami przystanków oraz tablic z rozkładami jazdy przewoźników (objazdy przystanków w celu kontroli stanu technicznego, protokoły typowania robót, zlecanie prac, odbieranie prac);

- kontrola SPP (kontrola parkingów 2 razy w tygodniu, sporządzanie protokołów z czystości na strefie, odbieranie prac);

- przygotowanie projektów zmian uchwał RM dotyczących SPP, pisma w sprawie rozszerzenia SPP, regulamin kontroli dokonywanej przez kontrolerów

Metadane

Data publikacji : 29.01.2014
Data modyfikacji : 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL