Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Inspektor ds windykacji i analiz

Inspektor ds windykacji i analiz

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul.  Wojska Polskiego 10, III piętro, pok. 307

telefon: 76 756 46 08

email: bylinska@zdm.legnica.eu

kompetencje:

 

prowadzenie postępowania przygotowawczego do egzekucji należności;

- prowadzenie rejestru wezwań opłaty dodatkowej na podstawie otrzymywanych transferów z BSPP;

- księgowanie wpłat z wyciągów bankowych oraz kasowych za wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej , upomnienie i tytuły wykonawcze;

- wprowadzanie biletów parkingowych dostarczonych przez kierowców i z BSPP do systemu;

- przygotowanie i wystawienie wniosków o udostępnienie danych do CEPIKU;

- wystawianie i wysyłanie  upomnień, prowadzenie ewidencji upomnień;

- sprawdzanie danych osobowych dłużników w bazie CEiDG, KRS, regon - GUS;

- prowadzenie i analiza spraw dotyczących reklamacji SPP;

- udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania w Strefie Płatnego Parkowania  w zakresie dokonywania opłaty dodatkowej oraz dopłaty za przekroczenie czasu parkowania;

- przygotowywanie i wysyłanie wniosków o udostępnienie danych do Urzędów Miejskich i Gminnych oraz Biura Pesel dłużników, którzy nie dokonali wpłaty po otrzymanym upomnieniu;

-   wystawianie tytułów wykonawczych na podstawie upomnień oraz otrzymanych danych , przekazanie ewidencji i wystawionych tytułów do Urzędu Miasta Legnica uraz Urzędów Skarbowych;

- ustalanie właściwego organu egzekucyjnego;

- okresowa analiza wykazu należności nierozliczonych dot. nieuiszczenia opłat SPP w Legnicy;

- wprowadzanie rejestru raportów kasowych Strefy Płatnego Parkowania;

- współpraca z Biurem Strefy Płatnego parkowania oraz innymi komórkami;

- aktualizowanie informacji dot. SPP na oficjalnej stronie www

Metadane

Data publikacji : 06.05.2010
Data modyfikacji : 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL