Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Inspektor ds. windykacji i analiz

Inspektor ds. windykacji i analiz

 

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10, III piętro, pok. 306

telefon: 76 756 46 08

e-mail: cichon@zdm.legnica.eu

kompetencje:

 

- wydawanie rocznych/ kwartalnych abonamentów mieszkańca (weryfikacja danych meldunkowych wnioskodawcy w programie KSAT, kierowanie zapytań do  Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy o potwierdzenie danych właścicieli pojazdów, wystawienie karty abonamentowej, powiadomienie o możliwości odbioru karty);

- wydawanie rocznych bezpłatnych kart dla pojazdów elektrycznych (weryfikacja dokumentów tj. świadectwa zgodności WE/świadectwa homologacji emisji CO2 oraz dowodu rejestracyjnego, sporządzenie karty, powiadomienie o możliwości odbioru karty);

- wydawanie zezwoleń dla służb miejskich na parkowanie w SPP oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

- udzielanie petentom wszelkich informacji dotyczących Strefy Płatnego Parkowania bezpośrednio, mailowo oraz telefonicznie;

- przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji - spis z natury, weryfikacja oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji środków trwałych oraz ewidencjonowanie ich (OT, PT, dotyczące przejścia samochodów tzw. wraków na własność gminy);

- sporządzanie wydruków środków trwałych/wyposażenia;

- prowadzenie spisu inwentaryzacji dróg gminnych, powiatowych, wewnętrznych;

- sporządzanie dokumentów dotyczących likwidacji wyposażenia,  sprzętu zużytego nienadającego się do dalszej eksploatacji w jednostce;

- prowadzenie księgi środków trwałych (wprowadzenie środka trwałego/ wyposażenia, nadanie grupy inwentarzowej i numerów nowego zakupionego sprzętu w ZDM);

- prowadzenie dokumentacji związanej z umorzeniami (sporządzenie listy do weryfikacji należności, przygotowanie decyzji do akceptacji  dla Radcy Prawnego, ewidencja wystawionych umorzeń);

- wystawianie tytułów wykonawczych na podstawie upomnień obejmujących należności wymagalne SPP w Legnicy (weryfikacja adresów zamieszkania dłużników, przekazanie ewidencji tytułów wykonawczych do Urzędu Miasta Legnica oraz Urzędów Skarbowych - współpraca w zakresie prowadzenia ich egzekucji)

Metadane

Data publikacji : 29.01.2014
Data modyfikacji : 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL