Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Księgowa

Księgowa

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul.  Wojska Polskiego 10, III piętro, pok. 304

telefon: 76 756 46 12

email: duchniak@zdm.legnica.eu

kompetencje

- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dot. dochodów jednostki (księgowanie zdarzeń - raporty kasowe, wyciągi bankowe, noty odsetkowe, noty księgowe PK);

- ewidencjonowanie dokumentów dot. dochodów jednostki (decyzje, tytuły, wezwania do usuwania skutków powypadkowych itd.);

- comiesięczne raporty i wydruki wraz z ich analizą (obroty i salda kont, analiza listy dok. nierozliczonych);

- wystawianie dokumentów księgowych (noty odsetkowe, noty księgowe);

- prowadzenie analizy dokumentów przeterminowanych (analiza wydruku, wystawianie upomnień, wystawianie tytułów egzekucyjnych);

- prowadzenie ewidencji VAT w zakresie sprzedaży jednostki (wystawianie FV, pliki JPK, rozliczanie kwot VATu podczas przekazywania dochodów do jst);

- uzgadnianie sald z kontrahentami;

- nadzór nad opłatami dotyczącymi korzystania z przystanków należących do gminy Legnica;

- prowadzenie i nadzór nad dokumentacją dot. prowadzonych przez jednostkę projektów dofinansowywanych przez UE (WOP, korespondencja, dowody księgowe, przetargi, dokumentacja techniczna, operaty szacunkowe i kolaudacyjne);

- prowadzenie archiwum zakładowego (przyjmowanie dokumentacji wytworzonej przez pracowników jednostki, sprawdzanie kompletności spisów zdawczo-odbiorczych, wypożyczanie akt na wniosek, brakowanie, dbanie o wyposażenie lokalu);

- prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników (zbieranie ofert, rozliczanie wpłat z zakładem ubezpieczeniowym)

Metadane

Data publikacji : 29.01.2014
Data modyfikacji : 02.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL