Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Podinspektor administracyjny/Inspektor ochrony danych osobowych

Podinspektor administracyjny/Inspektor ochrony danych osobowych

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10, III piętro, pok. 307

telefon: 76 756 46 08

email: michalczyk@zdm.legnica.eu

kompetencje

- prace związane z organizacją i utrzymaniem  porządku w jednostce (w szczególności nadzór nad obsługą zewnętrznych firm świadczących usługi na rzecz jednostki - sprawy informatyczne, czystości w obiekcie, monitoringu, ubezpieczenia itd.);

- prowadzenie spraw dotyczących  umów, dokumentacji , programów , certyfikatów i  licencji  niezbędnych do  funkcjonowania jednostki (nadzór nad bieżącymi umowami, nadzór nad fakturami, pilnowanie terminów),

- zakup  materiałów biurowych  i sprzętu, druków, pieczątek, środków czystości  wraz z ich  rozlokowaniem  w firmie (prowadzenie stanów zużycia tonerów, sporządzanie list zakupowych, kontrola nad dystrybutorami wody);

- prowadzenie magazynku materiałów biurowych (ewidencja, wydawanie pracownikom wg. potrzeb);

- przygotowanie miejsca i  warunków pracy  dla  pracowników, oraz osób  z jednostek  zewnętrznych (na potrzeby pracy zespołów kontrolujących w przypadku prowadzonych w jednostce kontroli);

- zlecanie i  nadzór nad pracami  remontowymi;

- drobne prace konserwatorskie;

- prowadzenie spraw związanych  z ekwiwalentami  dla pracowników;

- nadzór nad utrzymaniem porządku  w jednostce;

- przekazywanie poczty i  innych  materiałów umożliwiających  realizację zadań przez ZDM dostarczanie przesyłek  pocztowych  do  punktu  wskazanego  w umowie zawartej z Pocztą Polską;

- odpowiednie zabezpieczenie dokumentów oraz materiałów

Metadane

Data publikacji : 29.01.2014
Data modyfikacji : 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL