Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2019, 09:21

Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

symbol komórki: DBA

adres: 59-220 Legnica, ul.  Wojska Polskiego 10, I piętro, pok. 108

telefon: 76 756 46 04

email: bol@zdm.legnica.eu

kompetencje:

- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dot. wydatków jednostki (księgowanie zdarzeń w tym zakresie - raporty kasowe, wyciągi bankowe, noty odsetkowe, noty księgowe PK);

 

- obsługa stanowiska kasowego ZDM ( przyjmowanie wpłat na KP, codzienne odprowadzanie gotówki do banku, wykonywanie wpłat własnych, sporządzanie raportów kasowych);

- dokonywanie wypłat gotówkowych oraz przelewów ROR dot. wynagrodzeń, ubezpieczeń i podatków (uzgadnianie wysokości z osobą odpowiedzialną za naliczanie wynagrodzeń;

 

- prowadzenie płatności dotyczących zobowiązań jednostki (zapłaty za faktury, noty, rachunki, itd., pilnowanie terminów);

 - wprowadzanie zaangażowania i nadzór nad umowami zawieranymi przez jednostkę dot. wydatków rzeczowych i inwestycyjnych;

- ewidencjonowanie dokumentów dot. wydatków jednostki (decyzje, tytuły, wezwania do usuwania skutków powypadkowych itd.);

- sporządzanie comiesięcznych raportów i wydruków wraz z ich analizą (obroty i salda kont, analiza kont wydatkowych);

- wystawianie dokumentów księgowych (noty odsetkowe, noty księgowe);

- uzgadnianie sald z kontrahentami

Metadane

Data publikacji : 15.02.2011
Data modyfikacji : 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Pawelek
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Młynarczyk
©-2019 Zarząd Dróg Miejskich. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL